آگهی ساختمان
آگهی درب ضد حریق

آگهی درب ضد حریق

آگهی درب ضد حریق حفاظت از اموال و افراد در معرض خطر حریق یکی از اولین اولویت‌های هر ساختمانی است. زمانی که حریق به وقوع می‌پیوندد، سریعاً باید بتوان به سرعت و امنیت از محل خارج شد. این موضوع در ساختمان‌های با چند طبقه و یا با تعداد زیادی ساکن، به خصوص حیاتی است. یکی […]