آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 58087
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

گاز فریونEP88 جهت مصرف دستگاهای آزمایشگاهی دمای 80- جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید