آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 52270
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

ساخت و نصب کانال های گرد وچهار گوش هواکش دریچه تنظیم هوا دود کش هود کلاهک با قیمت مناسب

۰۹۹۰۵۳۱۰۴۹۹