آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

مشارکت در ساخت خرید و مشارکت مدیریت پیمان و اجرا متراژ ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ متر محدوده مجیدیه و شمس آباد ۲۰ سال سابقه ساخت و نمونه کار های متعدد دفتر مهندسی پارسیان

۰۹۱۲۳۰۷۷۰۹۷