آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

اخذ جواز 0 تا 100 مجری ذیصلاح در کلیه مناطق 22 گانه تهران طراحی نقشه فاز 1 و 2 طراحی نما ، ویلا و داخلی مدیریت پیمان بازسازی 0 تا 100 ناظر انتخابی نظام مهندسی آزمایش خاک و بتن زیر نظر مهندسین دارای پروانه ی اشتغال و عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

۰۹۱۲۴۲۰۲۴۹۹