آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

مهندس مجری نظام مهندسی مستقیم و بی واسطه ما خودمان شرکت مجری پایه یک هستیم. دفتر فنی نیستیم. برگه مجری ذیصلاح سرپرست کارگاه مدیریت فنی پروژه مجری ذیصلاح شرکت پایه یک نظام مهندسی تهران و حومه ثبت در کارتابل نظام مهندسی همین امروز که تماس میگیرید.

۰۹۱۹۴۰۹۷۰۰۹