آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 55187
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

700 متر کلنگی جنوبی بر 18 سازندگان محترم لطفا جهت توضیحات و بازدید از ملک تماس بگیرید .

۰۹۱۹۴۸۹۹۷۸۸