آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 56167
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

مخلوط زیرسازی در دانه بندی ریز مناسب برای زیرسازی جادها خیابان کوچه ومحوطه سازی اماد ارسال به کل منطقه غرب تهران به صورت تکی و عمده

۰۹۱۹۸۵۷۴۶۵۷