آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 56319
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

فروش سیمان سیاه و سفید و گچ. سیاه تهران.ابیک.سبزوار.هگمتان.فیروزکوه. شاهرود.ساوه. سفید تهران.بنوید ساوه. گچ ساوه.سمنان.سوپرمتین. قیمت مناسب.ارسال فوری. تیپ۲تهران ۶۹۰۰۰ ساوه ۶۸۰۰۰ ابیک ۶۸۰۰۰ فیروزکوه ۶۷۰۰۰ سبزوار ۶۶۰۰۰ سفید تهران ۱۰۸۰۰۰ بنوید ساوه ۱۰۶۰۰۰ت

۰۹۲۳۲۱۲۵۲۹۸