آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

شرکت مهندسین مشاور رابین طرح ماندگار طراح تخصصی پلان‌معماری و طراحی سازه اسکلت‌بتن و‌ فلز به همراه دفترچه محاسبات جهت پروژه های ویلا با پلن‌های اقتصادی و طراحی نقشه های برق و تاسیسات. انجام‌برداشت و‌نقشه برداری‌متناسب با وضع موجود زمین شما. و مشاوره رایگان در محل شرکت برای پروژه و ویلای‌مورد نظر شما. طراحی سازه – پلان معماری – طراحی محوطه و ارایه نقشه جزییات اجرایی

۰۹۱۲۱۴۷۳۱۵۱