آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

فروش انواع مصالح ساختمانی گچ سیمان ماسه اجر بلوک سفال دیوار گچی خاک رس پودر سنگ و غیره تمام نقای تهران حتی با کمترین سفارش حمل نخاله نیسان خاور

۰۹۳۷۳۱۲۱۷۱۶