آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

تهیه و توزیع انواع مصالح ساختمانی از قبیل شن ماسه آجر پوکه و…. تهران و اطراف کرج و اطراف حمل با کامیون ده تن به بالا

۰۹۳۵۳۱۵۷۲۰۲