آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 55396
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

سفید بنوید 40 کیلویی ۱۱۲.۰۰۰ سفید ساوه ۴۰ کیلویی ۱۲۰.۰۰۰ سفید تهران ۴۰ کیلویی ۹۷.۰۰۰ پودر سنگ سوپر قم عربزاده ۹.۰۰۰ ارسال به کل نقاط تهران انبار مرکزی: جاده خاوران میدان اقا نور روبه رویه شهرک کاروان گاراژ طلوع فروشگاه مصالح ساختمانی شعبانی

۰۹۱۲۳۷۶۷۴۴۶