آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 56406
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

بالاترین کیفیت مناسبترین قیمت انواع سفال تهر****************-۲۵ ۱۵-۲۰-۲۵ اجر بسته بندی و فله ابعاد استاندارد تحویل و‌تخلیه محدوده رایگان نقد و‌ چک صیادی

۰۹۱۲۶۱۳۶۴۸۹