آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 56505
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

سرامیک پرسلان 50/100 نانو پولیش خاک سفید طوسی روشن. و تیره نانو پولیش فروش ویژه به علت جابجایی .زیر لیست کارخانه ضمنا خرید یک جا قیمت مناسب تر هم فروشنده هستم احمدآباد مستوفی خیابان ابوالقاسم میدان پارسا

۰۹۱۰۱۹۵۰۹۳۵