آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 56539
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

پرسلان ۸۰در۸۰ جذب آب صفر بدون هیچ ایرادی مستقیم از انبارکارخانه درجه ۱ تضمین کیفیت

۰۹۳۶۱۵۱۳۲۰۰