آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 52922
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

دربارهٔ خدمات

نقشه برداریUTM رسمی دادگستری انجام کلیه امور نقشه برداری 1.تهیه نقشه وضع زمین و جانمایی ثبتی ملک جهت ارائه به شهرداری و اداره ثبت با رسمی دادگستری 2.نقشه برداری های بتنی و فلزی، جانمایی پیاده ی آکس و پیاده ی صفحه ستون،کنترل شاق ستون ها . 3.تهیه نقشهUTM وجانمایی ملک در نقشه 1/0 و 4. تعیین مساحت دقیق زمین و تفک زمین 5.تهیه نقشه توپوگرافی و محاسبه حجم عملیات خاکی 6.نقشه برداری تخصصی نما برداشت و پیاده ی 3 بعدی 7. مانیتورینگ و کنترل پایداری گودبرداری و نیلینگ 8.ماده 147و

۰۹۱۲۵۸۸۹۸۶۱

۰۲۱۳۶۶۰۸۴۶۷