آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 52027
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

دربارهٔ خدمات

اجرای نقاشی ساختمان وبازسازی کلی و جزیی . نقاشی ساختمان بارنگهای استانداردباکمترین زمانکاری ومناسبترین قیمت.با27سال سابقه کاری کار تمیز واجرای کاربدون واسطه برای مشتریان کم درآمد تخفیف ویرژه دارد .ارائه نمونه کارهنگام بازدید.

۰۹۳۵۲۷۹۹۶۸۳