آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 56129
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

ساخت ونصب اسکلت فلزی و اجرای سازه نگهبان .اجرای کارهای جوشکاری و بازسازی ساختمان

۰۹۱۲۵۴۸۰۶۳۲