آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

ورود دزد ممنوع ورود دزد ممنوع ورود دزد ممنوع فروش به همکار نداریم فروش به همکار نداریم فروش به همکار = افزایش هزینه به همدانیها و شهرستانی‌ها تخفیف ویژه!!!!!! از کاسب معازه دار خرید کنید تا به مشگل نخورید نه هر قصاب ماهر می کند پوست نه هر نان و نمک خورده می‌شود دوست دقت کنید گنجشک را به جای قناری قالب نکنند کار را به کاردان بسپارید باهزاران نصب در تهران بزرگ بزرگترین تولید کننده نرده ابشاری تهران/ بزرگراه ازادگان/ صالح اباد شرقی/مجتمع بزرگ اهن مکان ×××××××××××مهدی نعمتی××××××××××× امنیت حق شماست ساخت نرده تخصص ما !! قبل از سرقت اقدام کنید منتطر صدای گرمتان هستیم

۰۹۰۱۱۰۴۳۷۱۶