آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 56268
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

تخریب ساختمان خاکبرداری اجرای سازه نگهبان خریدار ضایعات تخریب بازسازی کلی جزیی

۰۹۱۲۶۷۹۲۵۹۴