آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

سلام بلوک ۱۰ درب کارگاه ۶۲۰۰ بلوک ۱۵ درب کارگاه ۷۲۰۰ بلوک ۲۰ سبک درب کارگاه ۹۸۰۰ بلوک ۲۰ ماسه ای اتومات ۷۳۰۰ بلوک ۲۰ ماسه ای ته باز ۷۵۰۰ سفال تیغه ۲۵*۲۰*۱۰ تخلیه ۵۴۰۰ سفال تیغه ۲۵*۲۰*۱۵ تخلیه ۷۹۵۰ سفال تیغه ۲۵*۲۰*۷ تخلیه ۵۳۰۰ ✅سیمان خاوری تیپ ۲ تهران ۶۴۰۰۰ درب کارخانه ✅جهت آگاهی از سایر محصولات و قیمت ها لطفا تماس بگیرید….. ✅لطفا بدون واسطه ……. و مستقیم از تولید کننده خرید کنید ✅ ….لطفا جهت دیدن نمونه بلوک و سفال به همین خط پیام ارسال فرمایید.

۰۹۱۲۴۰۴۳۶۹۳