آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

بنام خدا هوالرزاق +کارخانه تولیدی انواع آجر و سفال مبصری + تولید کننده انواع آجر سفال 10 سانت و 15 سانت + تولید کننده انواع آجرنما ده سوراخ زرد و قرمز (جهت دیوارکشی محوطه و سوله کارخانجات) + تولید کننده انواع آجر ده سوراخ قالب کوچک + تولید کننده انواع آجر سه گل + تولید کننده انواع آجر دوقلو ارسال بار به استانهای مرکزی،شمال،خوزستان،بوشهر،تهران،رباط کریم،اسلامشهر و دیگر مناطق ایران

۰۹۱۳۴۵۸۵۴۲۷