آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 56383
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

فروش ویژه اجر فشاری به صورت تنی و عددی اجر ۱۰ سوراخ (بهمنی) به صورت فله و بسته بندی ارسال بار به کلیه مناطق تهران امین حقی

۰۹۱۲۲۵۲۹۳۶۱