آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 54791
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

اجرای اسکلت بتنی سقف وافل دیوار و و فونداسیون دارای سابقه کار در مناطق ۱ و ۲ و3

۰۹۱۲۵۷۶۵۶۳۲