آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

ازصفرتاصدباابزارآلات ومصالح مصرفی شامل میلگرد بتن فوم تیرچه بانازلترین قیمت ومجرب ترین گروه زیر نظر مهندسین نظام مهندسی ساختمان بابیش از15سال سابقه کار در زمینه اجرای پروژه

۰۹۱۲۰۱۷۰۳۶۳