آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

✅اجرایی باکس نورمخفی، اتوبوسی ✅ اجرایی سقف فلت ✅ اجرایی سقف دکوراتیو ✅ اجرایی دور لوستری ✅ اجرایی سقف دکوراتیو ✅ اجرایی دیوارهای جدا کننده پوششی عایق بندی صدا وحریق ✅ اجرایی طرح تی وی روم ✅اجرایی تایل 60 *60 سی ان سی ✅اجرایی سقف سرویس وحمام تعمیرات کناف پذیرفته میشود

۰۹۳۰۵۰۰۳۱۶۶