آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 55547
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

انجام آزمایش خاک، بتن و مقاومت مصالح و تهیه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک و بتن مورد تایید نظام مهندسی و شهرداری در کوتاهترین زمان

۰۹۱۲۱۷۷۲۹۸۵