آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 55557
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ای از سازمان برنامه و بودجه کشور دارای پروانه اشتغال به کار خدمات فنی آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی انجام مطالعات ژئوتکنیک تمامی مناطق ۲۲گانه تهران و سراسر کشور ، تهیه و ارائه گزارشات ژئوتکنیک انجام انواع روش های حفاری به صورت دستی، ماشینی (آبشویی و خشک) انجام انواع آزمایش های صحرایی (آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش نفوذ مخروط، آزمایش نفوذپذیری لفران و لوژن و …) انجام مطالعات ژئوتکنیکی تکمیلی (آزمایش برش برجا و آزمایش بارگذاری صفحه ای و …) انجام‌ انواع آزمایش های ژئوفیزیک (آزمایش دانهول، آزمایش MASE، آزمایش GPR و …) انجام آزمایش های مورد نیاز برای بهینه سازی طراحی پایدارسازی گود و کاهش هزینه های اجرایی طراحی و اجرای گودبرداری های مهارشده و مهارنشده، سیستم های حائل صلب و انعطاف پذیر ارزیابی و تعیین منابع قرضه و انجام آزمایش های تعیین کیفیت عملیات خاکریزی گسل شناسی و تعیین خطر زمین لرزه و ارائه طیف پاسخ ساختگاه و گزارش لرزه خیزی اخذ تاییدیه از سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران

۰۹۱۲۲۷۶۷۴۲۷