آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 55560
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

تست خاک در همه مناطق تهران و شهرستانهای اطراف تهران با تاییدیه نظام مهندسی، طراحی و اجرای سازه نگهبان

۰۹۱۲۷۹۵۵۷۱۹