آگهی ساختمان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 55567
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

آزمایشگاه خاک (مکانیک خاک) بتن ، جوش و میلگرد سراسر استان تهران مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی تهران در خدمت شماست . ازمایشگاه رتبه یک دفتر مرکزی تهران پونک شمالی

۰۹۱۲۸۶۵۹۳۱۰