آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

انواع آجر نمای ساختمان زرد و قرمز و پیازی ابعاد قدیمی و جدید پرسی و خاک رس و قزاقی و نسوز

۰۹۹۰۶۶۷۷۳۳۴